null

Drone Pro II

Ο Δεύτερος Κύκλος του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Εκμάθησης Χειρισμού Drone

To Drone Pro επιγραμματικά

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης με κύριο αντικείμενο το χειρισμό UAVs καθώς και την εις βάθος επεξεργασία των εικόνων που προέρχονται από πτήσεις αυτών.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα πιστοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και οργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αποτελεί το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του είδους και το περιεχόμενο του προγράμματος περιέχει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό τμήμα, με πραγματικές συνθήκες πτήσης, λήψης δεδομένων και εξειδικευμένη επεξεργασία αυτών.

ΠΑΡΕΧΕΙ

Την προετοιμασία για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, προκειμένου να χορηγηθεί στους εκπαιδευόμενους νόμιμη άδεια ικανότητας χειριστή UAV και επιπλέον την εκμάθηση στις εξειδικευμένες εφαρμογές που αφορούν στην τοπογραφία, φωτοερμηνεία, φωτογραμμετρία, στις 3D αποτυπώσεις και ογκομετρήσεις.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

σε μηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρίες, τεχνικά γραφεία, επαγγελματίες που χρησιμοποιούν drones, στελέχη δημόσιας διοίκησης και μηχανικούς τεχνικών υπηρεσιών, ιδιώτες με ενασχόληση στα drones, φοιτητές για μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος συμμετοχής είναι το μικρότερο στην αγορά και προσφέρει περισσότερες παροχές που αφορούν στα ειδικά μαθήματα επεξεργασίας των εικόνων και των εργασιών πεδίου, στοχεύοντας ειδικά στους επαγγελματίες.

Το Drone Pro σχεδιάστηκε για κάθε πιθανό σενάριο

To Drone Pro σχεδιάστηκε για να δίνει λύσεις

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • ΧΡΗΣΗ DRONES

  Το πρόγραμμα Drone Pro στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων στη χρήση των UAV.

 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

  Το πρόγραμμα προσφέρει την απαραίτητη από το ισχύον νομικό πλαίσιο θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, προς απόκτηση άδειας χειριστή, μετά από εξετάσεις που διοργανώνει αποκλειστικά η ΥΠΑ.

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Εκπαίδευση στην φωτογραμμετρία εικόνων και ψηφιακών δεδομένων.

 • ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Σεμιναριακές ώρες μέσω πλατφόρμας web τηλεδιασκέψεων, καταγραφή video, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ

  Το χαμηλότερο κόστος επιμόρφωσης, σε σχέση με το σύνολο των προσφερόμενων παροχών και σε συνδυασμό με πολλές κατηγορίες εκπτώσεων.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ UAV
100%
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ - ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ
80%
3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
70%
ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
80%

Το Drone Pro στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

null

Επαγγελματική χρήση UAV και ανάλυση χωρικών δεδομένων

Μαθησιακός στόχος του προγράμματος είναι η διάδοση πρακτικών και δεξιοτήτων, σχετικές με την ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογία της χρήσης UAV
null

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Drone Pro οργανώνεται από

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

σε συνεργασία με

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου, του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

null

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ :

 • ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ UAV ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ)
 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΜΕ UAV ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ
 • ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΕΝΩ Η ΛΗΨΗ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΜΗΕΑ

Αφορά στις απαραίτητες ώρες, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΥΠΑ και σχετίζονται με τη Νομοθεσία των ΣμηΕΑ (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών), τις επικοινωνίες, τους Κανόνες Εναερίου Κυκλοφοριάς (ΚΕΚ), την Αεροναυτιλία, Μετεωρολογία, Αεροδυναμική Πτήσης καθώς και τις  Τεχνικές Γνώσεις ΣμηΕΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΜΗΕΑ

H εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες στο πεδίο και πραγματοποιείται με πραγματικά μοντέλα UAV, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να καθοδηγήσουν

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Αρχές και στοιχεία φωτογραμμετρίας, ραδιομετρικές και γεωμετρικές διορθώσεις εικόνων, διαδικασία προγραμματισμένης λήψης εικόνων από UAVs για χαρτογράφηση, έλεγχος και ακρίβειες των προϊόντων, χρήση των προϊόντων σε περιβάλλον λογισμικού GIS

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ CASE STUDY

Τεχνικές 3D Απεικόνισης, Εφαρμογές Δεδομένων UAV στη γεωργία, αρχαιολογία & το περιβάλλον, Εφαρμογή Χαρτογράφησης στο Πεδίο και Λογισμικά Φωτογραμμετρίας

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Το πρόγραμμα Drone Pro είναι η απάντηση στο σχεδιασμό κάθε οργανισμού, υπηρεσίας, ιδιώτη και φοιτητή που επιθυμεί να επενδύσει στη χρήση των UAV

Τοπογραφικές Μελέτες

Στελέχη γραφείων μελετών και ιδιωτικών επιχειρήσεων για τοπογραφικές αποτυπώσεις, το Κτηματολόγιο, τους Δασικούς Χάρτες, τα Αυθαίρετα Κτίσματα, Ογκομετρήσεις, Κατασκευαστικές Οδεύσεις, την Οδοποιία και κάθε εργασία τοπογραφικών μελετών.

Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης

Η ύπαρξη αδειούχων χειριστών drone είναι προϋπόθεση και συνιστά αναβάθμιση στα τμήματα δημόσιων υπηρεσιών, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και παραλαβή δημόσιων έργων, τον συντονισμό της λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, την αποτίμηση ζημιών σαν αποτελέσματα των ακραίων φυσικών φαινομένων σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας.

Επαγγελματίες με Drone

που τα χρησιμοποιούν στην εργασία τους, φωτογράφοι, διαφημιστικά γραφεία, όπου η επιμόρφωσή στη χρήση τους αλλά και η ύπαρξη άδειας χειριστή είναι πλέον νομικά απαιτητή.

Φοιτητές, Ερευνητές, Καθηγητές

Φοιτητές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους και να επενδύσουν στην διεύρυνση του βιογραφικού τους. Ερευνητές που χρησιμοποιούν τα drones σαν εργαλείο αποτύπωσης δεδομένων έρευνας και επιθυμούν να πραγματοποιούν αποστολές στα πλαίσια της νομιμότητας.

Σε ιδιώτες

που χρησιμοποιούν drones ως δημιουργική απασχόληση και επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια χειριστή πτήσεων UAV προκειμένου να πραγματοποιούν νόμιμες πτήσεις.

Συγκριτικα Πλεονεκτηματα Του προγραμματος

 • ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ UAV ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ


  Το Drone Pro αποτελεί μια απόλυτη καινοτομία για την Ελλάδα. Είναι το πρώτο (και μοναδικό μέχρι στιγμής) πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών και αναλυτών εικόνων UAV, που υποστηρίζεται από τριτοβάθμιο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Υπο αυτή την έννοια, το πρωτόκολλο του περιεχομένου των διαλέξεων αποτελεί το μοναδικό προηγούμενο για άλλα προγράμματα που θα επακολουθήσουν

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Drone Pro είναι η ομάδα εκπαιδευτών, που είναι επιφορτισμένη να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Η ομάδα που έχει συσταθεί κατέχει ουσιαστική ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία και ασχολείται με την προαναφερόμενη τεχνολογία από τα πρώτα βήματά της στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο των διαλέξεων εμπεριέχει  διαλέξεις και case studies, που θα επιδεικνύουν όλα τα στάδια ενός πετυχημενου project.

 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Web Conference


  Οι διαλέξεις του θεωρητικού τμήματος θα πραγματοποιηθούν δια χρήσεως πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων μέσω internet, στο 90% της διδασκόμενης ύλης. Αυτή η λειτουργική δυνατότητα εξασφαλίζει ευρύτατη εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για όλους τους εκπαιδευόμενους.

 • ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


  Το πρόγραμμα κατανέμεται σε θεωρητικό και πρακτικό τμήμα. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν  στη χρήση των UAV σε πραγματικά επιχειρησιακά μοντέλα.

 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ UAV ΕΙΚΟΝΩΝ


  Ανάλογα προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις χειριστή UAVs, περιορίζονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ύλης που θεωρεί σαν απαραίτητη η ΥΠΑ. Το Drone Pro σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τις δεξιότητες που απαιτούνται στο σχεδιασμό, την εκτέλεση αποστολών αλλά και στην επεξεργασία των δεδομένων, για την παραγωγή συμπερασμάτων.

 • ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ


  Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος είναι συγκριτικά μικρό, αναλογικά με τις παροχές. Εκπτώσεις σε πολλές κατηγορίες και σε ομάδες ενδιαφερομένων. Ευέλικτο σύστημα πληρωμής. 

ΤΟ Drone Pro ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΜΗΕΑ
ΩΡΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΩΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY

Επικοινωνια

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πεδίον Άρεως, 383 34, Βόλος
 • Τηλ +30 24210 74471,    +30 6973362550

Με τη στηρίξη

Χορηγοί Επικοινωνίας